Skip to main content

Ulaganje u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije

Objavljeno:28. ožujka, 2023.

*Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama (Modernizacijski fond)

*EU ETS ubrzava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti

Naziv: „Ulaganje u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije“

Vrijednost projekta: 149.500,00 €

Iznos EU sufinanciranja: 104.650,00 €

Razdoblje provedbe projekta: 16.06.2023. – 16.06.2025.

Prilog I. Opis projekta

Korisnik se provedbom projekta obvezuje provesti ulaganja u izgradnju Fotonaponske elektrane na lokaciji provedbe Projekta Bedenica 45a, 10381 Bedenica.

Provedbom projekta se očekuje da će se instalirati dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 458,00 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostvari minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 161,36 MWh/god. Iz navedenog razloga će referenta godišnja potrošnja isporučene električne energije na lokaciji provedbe projekta u iznosu od 310,31 MWh/god biti umanjena minimalno za 52,00 %.

Završetkom provedbe Projekta se očekuje da će se ostvariti smanjenje emisija C02 u minimalnom iznosu od 25,66 tC02/god odnosno smanjenje od minimalno 52,00 % u odnosu na stanje prije provedba Projekta.

Zaključno, završetkom provedbe Projekta odnosno od kraja životnog vijeka ulaganja se očekuje da će kumulativna ušteda isporučene energije iznositi 2.493,24 MWh odnosno da će kumulativna ušteda emisije stakleničkih plinova iznositi 396,43 tC02.


Ostali projekti